Historia

Brf Flaggan har funnits sedan 1945 och består av fem hus med totalt 54 lägenheter samt separat belägen tvättstuga och bastu. Varje lägenhet har en bostadsyta på 64 m2. Under det senaste årtiondet har föreningen bytt tak, fönster och balkonger samt utökat antalet bilparkeringsplatser till 55, varav 24 är carportar. Ett stort projekt utgjorde byte av vatten- och avloppsstammar samt alla elledningar som avslutades 2004. I samband därmed nyrenoverades alla badrum.

Under hösten 2005 och våren 2006 genomfördes ett omdräneringsprojekt av alla husen som också medförde att utemiljön blev mycket trevligare med bl a plattor och nya buskplanteringar framför husen.

Föreningens centrala läge och goda ekonomi gör lägenheterna mycket attraktiva. I alla lägenheter finns möjlighet till internetanslutning.